• Home
  • /
  • Archive by category:
  • Các

Hoạt động cấy ghép thành viên

Úc: Cấy ghép thành công tim đã chết, mở ra cánh cửa hy vọng mới cho bệnh nhân tim

Phẫu thuật chuyển giới từ nữ sang nam như thế nào?

Thực hiện thành công ca cấy ghép phổi từ người cho sống đầu tiên

Bác sĩ Anthony Atala

Liệu cấy ghép đầu là tham vọng vượt quá giới hạn của con người

Related Posts